5 karakteristikat kryesore të përdoruesve të Facebook-ut

Post on: 28 April, 2013 Comments Off

Parashikimi Motit

Tirane
28/01/2015, 19:06
 

8°C
humidity: 61%
wind speed: 4 km/h NNW
More forecast...
 

Surpriza Pa Fund

Vendos Emer Mbiemer dhe adresen e emailit

Kursi Kembimit

Një studim i bërë nga Wolfram Alpha ka përdorur metodën hulumtuese ‘big data’ për të analizuar informatat e përdoruesve të Facebook-ut duke arritur në përfundime që janë përafërsisht të pritshme dhe të njohura. Mirëpo, ajo cfarë ky studim ilustron më së miri është se ku këto të dhëna paraqesin sjelljet reale të njerëzve dhe ku rrjeti social dështon në reprezentimin e shoqërisë së vërtetë.
Këtu ju sjellim listën e 5 gjërave që big data ka zbuluar për përdoruesit e Facebook-ut:

Rrjeti social i cdonjërit duket ndryshe
Në bazë të interesave, grupeve dhe rrjeteve që i takojmë, ekzistojnë dallime në mes të përdoruesve të moshave të ndryshme. Sipas hulumtimit, të rinjtë kanë një numër më të kufizuar të përkatësisë në rrjete të ndryshme për shak të mundësive më të vogla për të qenë pjesë e grupeve të ndryshme.

Meshujt dhe femrat komunikojnë në mënyra të ndryshme
Ndonjëherë, mënyra se si zhvillohen ngjarjet në Facebook është e njejtë me atë të jetës reale. Studimi ka analizuar edhe fjalët kyce më të përdorura nga dy gjinitë e ndryshme. Rezultati ka treguar që meshkujt përdorin më shumë fjalët “sport” dhe “video lojëra” përderisa femrat flasin më shumë rreth modës dhe lidhjeve.
Sa është mosha mesatare e përdoruesve në Facebook?
Sipas studimit, mosha mesatare e përdoruesve të rrjetit më të famshëm social është më e vogël se mosha mesatare e banorëve të Amerikës. Me fjalë të tjera, grafiku i moshës mesatare të përdoruesve në Facebook rrëshqet drejt moshave më të reja, duke na lënë të kuptojmë një ndër karakteristikat kryesore në rast të analizimit të këtyre të dhënave për hulumtime të ndryshme.
Shtetet e ndryshme kanë varësi të shkallëve të ndryshme të Facebook
Në shtetet si Rusia dhe Kina, fanatikët e rrjeteve sociale kanë rrjete të tjera sociale ku mund të komunikojnë. Në këtë mënyrë, Facebook është ma pak primar tek këto shtete. Edhepse në pamje të parë mund të gjykohet që njerëzit e këtyre vendeve janë më pak social, në realitet duket se ata kanë vende tjera për t’u socializuar në ueb.

Rritja në moshë korrespondon me rritjen e ndryshimit të statusit nga “Single” në “Married”
Edhepse disa nga të dhënat janë shumë të përafërta me trendet sociale, disa prej tyre dallojnë për shkak të parregullësive në profilet e përdoruesve. Për shembull, numri i personave që kalojnë nga “Single” në “Married” rritet me rritjen e moshës së përdoruesve, gjë që ngjan me trendin e martesave në jetën reale. Megjithatë, të dhënat tregojnë që shumë të rinjë janë “të martuar”, gjë që e bëjnë vetëm për tu dukur më qesharak para shoqërisë së tyre.

Comments are closed.

Lajme te Ngjashme:

Categories
Tags